Ditt naturliga val för kvalitet och trygghet

Med kompetens och engagemang, kvalitetssäkrade processer och största möjliga miljöhänsyn skapar vi unika produkter och utvecklar kundanpassade lösningar. Vår specialsand används inom många olika användningsområden över hela världen.

Krävande tillämpningar över hela världen

Bland våra kunder finns järngjuterier, bilindustri, vattenreningsverk, värmekraftverk, byggföretag, flygplatser och kommuner. Leveranserna sker främst inom Norden, men vi exporterar även till andra länder såsom Frankrike och Tyskland. Det är med stolthet vi ser att nya kunder ofta kontaktar oss efter rekommendation. Det är en bekräftelse på att vi lyckas uppfylla högt ställda krav. 

Naturligt val för kompetens och trygghet

Vi lämnar inget åt slumpen. Rådasand står för ansvarstagande och trygghet. Vi använder vår kompetens, vårt engagemang och vår innovationsförmåga för att hitta den bästa lösningen i varje enskilt fall. Med en kombination av struktur och flexibilitet utvecklar vi kundanpassade lösningar på ett säkert och effektivt sätt. 

Utveckling med kvalitet och miljö i fokus

Genom att ständigt söka förbättringar utvecklar vi vår verksamhet för att säkerställa kvalitet i produkter och processer, en god arbetsmiljö och minimerad miljöpåverkan. Som ett led i detta är Rådasand kvalitets- och miljöcertifierat. För att bidra till ett hållbart samhällsbyggande ska allt vi planerar och genomför följa våra etiska riktlinjer och vara ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Självklart ställer vi lika tuffa krav på våra samarbetspartners som på oss själva. 

Lång historia och nutida styrkor

Sandbrytning har bedrivits i över 100 år i Råda ås. Dagens Rådasand AB är dotterbolag till Swerock AB som ingår i Peabkoncernen. Det ger extra trygghet och möjliggör effektiva samarbeten med aktörer som verkar i hela kedjan från råvara till återvinning.

Certifikat

Certifikat ISO 9001 (PDF)

Certifikat ISO 14001 (PDF)

Kontakta Rådasand

Kundservice

Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig.

Telefon: 010-4568900

Dela det här på:

Upptäck några av våra erbjudanden

Säkrare gjutning

Rådasand erbjuder unika produkter för användning i järn- och aluminiumgjuterier. Detta är valet för säker gjutning och komplicerade konstruktioner.

Emballering av grus- och stenprodukter

Vi emballerar alla typer av grus- och stenprodukter. Med vår långa erfarenhet och moderna anläggning anpassar vi säckstorlek och design enligt dina önskemål.

Renare vatten

Rådasands filtersand används tack vare sin renhet, kornform och skarpa fraktionsgränser vid vattenrening både i Sverige och utomlands.