Pannsand med hög verkningsgrad

Rådasands fluidiserande bäddsand, även kallad pannsand, används av värmeverk och kraftvärmeverk för högsta verkningsgrad när de skapar el och fjärrvärme av avfall.

Sanden har snäva fraktionskurvor som ger högsta möjliga verkningsgrad. En unik blandning av fältspat och kvarts gör att halten av SiO2 (kiseldioxid) är ca 80 procent. Kvarts har en hög smältpunkt (sintringstemperatur) på ca 1 200 °C och stor expansion vid upphettning, medan fältspat har lägre smältpunkt och lägre expansion.

 

Högsta möjliga verkningsgrad

Förutom den unika sammansättningen av mineraler håller vår sand mycket snäva fraktionskurvor för att uppnå högsta möjliga verkningsgrad i BFB- och CFB-pannor. På så sätt minimerar vi antalet transporter och mängden material till deponi.

Andra användningsområden

Sanden kan även användas för rökgasrening i värmeverken.

Kontakt

Kundservice

Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig.

Telefon: 010-4568900

Andra produkter och tjänster

Emballering av grus- och stenprodukter

Vi emballerar alla typer av grus- och stenprodukter. Med vår långa erfarenhet och moderna anläggning anpassar vi säckstorlek och design enligt dina önskemål.

Specialsand för byggindustrin

Vi har specialsand för flera olika användningsområden inom byggindustrin. Oavsett om du behöver sand för torrbruk, specialbetong eller lekplatser så har vi lösningen.