Gjuterisand som håller formen i hög temperatur

Rådasand erbjuder unika produkter för användning som formsand och kärnsand i järn- och aluminiumgjuterier. Detta är valet för säker gjutning och komplicerade konstruktioner.

Sandens unika blandning av fältspat och kvarts där SiO2-halten är ca 80 procent, gör sanden lågexpanderande. Kvarts har hög sintringstemperatur (smältpunkt) och stor expansion vid upphettning, medan fältspat har lägre sintringstemperatur och lägre expansion. Detta är en stor fördel vid komplicerade sandformskonstruktioner.

Unik blandning ger säkrare gjutning

Sandens unika blandning av fältspat och kvarts erbjuder en stor fördel vid komplicerade sandformskonstruktioner, då det är viktigt att sanden till sandkärnorna expanderar så lite som möjligt och samtidigt inte smälter då den upphettas i kontakt med järnet. Detta minimerar risken för sprickgrader, vilket i sin tur minskar rensningsarbete och kassation i gjuteriet. Vår gjusterisand har förutom innehåll av ovanstående mineraler, en låg slamhalt och fukthalt samt en leveranstemperatur på ca 30-40 grader. Även detta bidrar till lägre omarbetningskostnader. Därför är vår unika lågexpanderande sand rätt val för precisionsgjutningar av exempelvis kärnor, där kraven på kvalitet är extremt höga.

Sveriges lastbilstillverkare använder med goda resultat Rådasands gjuterisand i stora volymer vid gjutning av motorer. Sanden exporteras tack vare sina unika egenskaper även till gjuterier i Tyskland, Frankrike och Danmark.

Kontakt

Kundservice

Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig.

Telefon: 010-4568900

Dela det här på:

Andra produkter och tjänster

Renare vatten

Rådasands filtersand används tack vare sin renhet, kornform och skarpa fraktionsgränser vid vattenrening både i Sverige och utomlands.

Bekämpa halkan

Vi levererar isgrus för halkbekämpning, bland annat till flertalet flygplatser runt om i landet där man ställer extra höga krav.