Effektiv halkbekämpning med isgrus

Rådasand levererar isgrus för halkbekämpning, bland annat till flertalet flygplatser runt om i landet där man ställer extra höga krav.

Rådasand tillhandahåller isgrus för halkbekämpning till flygplatser samt för vägar, gator och trottoarer. Bland kunderna finns flygplatser, kommuner, bostadsrätts- och samfällighetsföreningar samt privatpersoner via återförsäljare.

Två sorters isgrus

Rådasands isgrus består av naturligt kantrunda korn. Sanden är tvättad, torkad och utan under- eller överkorn. Den finns i två varianter. Isgrus fin (ca 1-3 mm) och Isgrus grov (ca 2-5mm). För teknisk beskrivning vänligen kontakta oss.

Kontakt

Kundservice

Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig.

Telefon: 010-4568900

Andra produkter och tjänster

Emballering av grus- och stenprodukter

Vi emballerar alla typer av grus- och stenprodukter. Med vår långa erfarenhet och moderna anläggning anpassar vi säckstorlek och design enligt dina önskemål.

Specialsand för byggindustrin

Vi har specialsand för flera olika användningsområden inom byggindustrin. Oavsett om du behöver sand för torrbruk, specialbetong eller lekplatser så har vi lösningen.